Partneři

Po zřízení Koordinačního centra pomoci se zvedla velká vlna solidarity, a to jak ze strany individuálních dárců, tak od firem a nadací. Dostalo se nám pomoci finanční i materiální. Podpořili nás naši dlouhodobí partneři a navázali jsme i nové spolupráce.  

Díky této pomoci jsme dokázali po celou dobu plynule a udržitelně řešit potřeby a zdraví seniorů a seniorek i ochranu dobrovolnic a dobrovolníků. Všem, kteří v této nelehké době stáli při nás a věřili nám DĚKUJEME.

Společně jsme to zvládli a budeme rádi, pokud budete seniorkám a seniorům pomáhat s námi i nadále.

Nadace a nadační fondy

Firmy

Partneři benefičních akcí

Nefinančí podpora

Karoliny Světlé 18
110 00 Praha 1

IČ: 00571709

Kontakt pro darující

Aneta Šebková
E: aneta.sebkova@zivot90.cz
T: +420 773 766 937