Zvládli jsme to. I díky vám.

Situace v Česku se vrací do normálu, a tak jsme i my v ŽIVOTě 90 znovu otevřeli dveře našim klientkám, klientům a dalším návštěvníkům komunitního centra. Vnímáme tento moment jako ideální čas k ohlédnutí za uplynulými dvěma měsíci. 

Přerušení služeb vedlo ke zřízení Koordinačního centra 

 • 11. března jsme uzavřeli komunitní centrum a zřídili Koordinační centrum pomoci seniorům v Praze
 • 13. března jsme přesunuli Koordinační centrum na magistrát hl. města Prahy a vznikla bezplatná krizová linka.
 • Linka byla v provozu až do konce dubna. Za tu dobu se zaregistrovalo 4 500 dobrovolníků a pomoci se dostalo více jak 7 000 seniorům a seniorek.

Zvedla se velká vlna solidarity  

Brzy se nám kromě dobrovolníků začali ozývat i lidé s nabídkou finanční pomoci. A protože nám už tehdy bylo jasné, že krizová opatření budou pro ŽIVOT 90 znamenat nemalé náklady navíc, uvítali jsme tuto iniciativu více než kdy jindy.

Založili jsme speciální sbírku, a kromě finanční podpory od jednotlivců, firem a nadací jsme obdrželi i materiální dary. Tímto všem moc děkujeme a přinášíme přehled pomoci, které se nám dostalo.

Naši činnost podpořili i významní čeští umělci a umělkyně

Naše poděkování míří také na českou uměleckou scénu všem, kteří pro nás v uplynulých měsících uspořádali koncert či jinou akci. Vážíme si iniciativy České filharmonie, která pro nás uspořádala jeden ze svých benefičních koncertů. Stejně tak si ceníme i pomoci od kapely Čechomor a dalších.

Nestihli jste žádný z koncertů? Pusťte si krátkou ukázku z benefice České filharmonie.

Co dalšího se u nás dělo? 

 • Linka důvěry Senior telefon zaznamenala až trojnásobný nárůst telefonických hovorů.
 • Tísňová péče fungovala v plném nasazení. Kromě dohledu nad bezpečím seniorů pomocí tísňového tlačítka a senzoru nepohybu v jejich domovech, zprostředkovávala i psychickou podporu prostřednictvím pravidelných hovorů s klienty a klientkami.   
 • Divadlo U Valšů natáčelo spolu s herci a známými osobnostmi online program pro seniorky a seniory. 
 • Centrum aktivního stáří spustilo online výuku jazykových kurzů. 
 • Zřídili jsme samostatnou sbírku, abychom podpořili testování v domovech pro seniory a senorky

Přečtěte si, jak tato pomoc byla užitečná pro jednotlivá zařízení.

„Za celý tým pracovníků bych chtěla poděkovat za pomoc a podporu. V našem zařízení žije 131 klientů s průměrným věkem 85 let. Rozhodli jsme se k dobrovolné karanténě s cílem zabránit vzniku nákazy v našem zařízení a finanční příspěvek ŽIVOTa 90 nám toto opatření umožnil.“

Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu.

„Podpora testování je pro nás obrovskou pomocí a přínosem. V době uvolňování karanténních opatření pro veřejnost paradoxně roste riziko zanesení nákazy do zařízení. Děkujeme moc organizaci ŽIVOT 90 i všem dalším dárcům, kdy i díky jejich pomoci zůstávají naši klienti a zaměstnanci v relativním bezpečí.“

Mgr. Lenka Raadová, MBA, ředitelka Městské správy sociálních služeb Kadaň

„Na začátku karantény jsme se všichni zaměstnanci nechali otestovat, i přes absenci příznaků byli dva naši kolegové pozitivní. Testování v tomto rozsahu je nákladná záležitost. Dar od ŽIVOTa 90 pro nás proto znamenal významnou pomoc.“

 Aleš Gabrysz, ředitel a předseda správní rady Diakonie v Krabčicích.

„Díky ŽIVOTu 90 a veřejné sbírce jsme mohli u našich pracovníků provést testy, které odhalí se 100% jistotou i začínající nebo aktuálně probíhající nákazu. Testování v našem Domově proběhlo a obdrželi jsme zprávu, že testovaní pracovníci jsou negativní.“

Ing. Markéta Sosnová, ředitelka Domova pro seniory Vroutek.

Kde využijeme Vaše dary? 

 • Pokryjeme náklady Koordinačního centra
 • Zaplatíme provoz Linky důvěry Senior telefonu
 • Rozšíříme kapacitu a obnovíme technologie služby Tísňové péče

Pomáhejte spolu s námi i nadále! 

My tu pro seniorky a seniory budeme stále a doufáme, že i Vy nás budete i nadále podporovat. Jsme moc rádi, že jsme krizi ustáli, ale nechceme usnout na vavřínech. Musíme být připraveni na případnou další vlnu a je to především pravidelná podpora, která nám umožňuje plánovat a neustále pracovat na zlepšování kvality a rozšiřování našich služeb. 

Karoliny Světlé 18
110 00 Praha 1

IČ: 00571709

Kontakt pro darující

Aneta Šebková
E: aneta.sebkova@zivot90.cz
T: +420 773 766 937